DARKO DRLJEVIĆ PODGORICA CRNA GORA
TEL:+382 67 812 518, Email: drljevicdarko@t-com.me
DARKO DRLJEVIĆ SLOBODNI UMJETNIK - CRNA GORA
TEL:+382 67 812 518, Email: drljevicdarko@t-com.me
DARKO DRLJEVIĆ
SLOBODNI JE UMJETNIK OD 1997 G. PREDSJEDNIK  JE UDRUŽENJA  KARIKATURISTA CRNE GORE I OGRANKA EVROPSKOG UDRUŽENJA  KARIKATURISTA  (FECO MONTENEGRO).
TEL:+382 67 812 518
KARIKATURE, SLIKARSTVO, SKULPTURE

GALERIJA SLIKA

BEKRIJA
BEKRIJA
BIJES
BIJES
FACE AKRIL
FACE AKRIL
FOUR PAINTING
FOUR PAINTING
LJUBAV AKRIL
LJUBAV AKRIL
LJUBAV I MRŽNJA
LJUBAV I MRŽNJA
POČETAK I KRAJ
POČETAK I KRAJ
PROLJEĆNA
PROLJEĆNA
RUŽAN SAN
RUŽAN SAN
SAN
SAN
SLOBODA DUHA
SLOBODA DUHA
STARA PRIČA
STARA PRIČA
ŽENA SA ŠEŠIROM
ŽENA SA ŠEŠIROM
Adresa:  Darko Drljević, Zmaj Jovina.  Zgrada B, ulaz 42/2, 81000 Podgorica
e-mail : drljevicdarko@t-com.me /   tel. 067-812-518