DARKO DRLJEVIĆ PODGORICA CRNA GORA
TEL:+382 67 812 518, Email: drljevicdarko@t-com.me
DARKO DRLJEVIĆ SLOBODNI UMJETNIK - CRNA GORA
TEL:+382 67 812 518, Email: drljevicdarko@t-com.me
DARKO DRLJEVIĆ
SLOBODNI JE UMJETNIK OD 1997 G. PREDSJEDNIK  JE UDRUŽENJA  KARIKATURISTA CRNE GORE I OGRANKA EVROPSKOG UDRUŽENJA  KARIKATURISTA  (FECO MONTENEGRO).
TEL:+382 67 812 518
KARIKATURE, SLIKARSTVO, SKULPTURE

NAGRADE GALERIJA 1

Darko Drljevic do sada je osvojio 207  nagrada  na  medjunarodnim  takmičenjima. Imao je do sada 60 samostalnih i  preko 450 kolektivnih izložbi. Učesnik je mnogih slikarskih kolonija  kao i kolonija karikature, izmedju ostalih: Zaječar 2000, Kruševac 2002, Vršac 2000, Danilovgrad 2002, 2003, 04, 05, 06, 07, 08, Zemun 2006, Ploešti (RO) 2001, Bušteni (RO) 2004 , Pula  Hr 2010, Bijeljina RS… …Uvršten je u svjetsku antologiju ,,Poznati svjetski karikaturisti”.

Prokuplje, SR Jugoslavija, 1994 - specijalna nagrada / Prokuplje, FR Yugoslavia, 1994 - special prize
Prokuplje, SR Jugoslavija, 1994 - specijalna nagrada / Prokuplje, FR Yugoslavia, 1994 - special prize
Tolentino, Italija 1995- specijalna nagrada / Tolentino, Italy, 1995 - special prize
Tolentino, Italija 1995- specijalna nagrada / Tolentino, Italy, 1995 - special prize
PJER 2. NAGR. BEOGRAD 1996
PJER 2. NAGR. BEOGRAD 1996
Seul, J.Koreja 1998 - specijalna nagrada / Seoul, South Korea 1998 - special prize
Seul, J.Koreja 1998 - specijalna nagrada / Seoul, South Korea 1998 - special prize
Cuneo, Italija 2004 -specijalna nagrada / Cuneo, Italy 2004 - special prize
Cuneo, Italija 2004 -specijalna nagrada / Cuneo, Italy 2004 - special prize
Seul, J.Koreja 2004 - specijalna nagrada / Seoul, South Korea 2004 - special prize
Seul, J.Koreja 2004 - specijalna nagrada / Seoul, South Korea 2004 - special prize
Teheran, Iran 2005 - druga nagrada / Tehran, Iran 2005 - second prize
Teheran, Iran 2005 - druga nagrada / Tehran, Iran 2005 - second prize
Kina 2005 - vrhunska nagrada / China 2005 - excellent prize
Kina 2005 - vrhunska nagrada / China 2005 - excellent prize
Vercelli, Italija 2008 - specijalna nagrada / Vercelli, Italy 2008 - special prize
Vercelli, Italija 2008 - specijalna nagrada / Vercelli, Italy 2008 - special prize
Peking, Kina 2009 - druga nagrada / Beijing, China 2009 - second prize
Peking, Kina 2009 - druga nagrada / Beijing, China 2009 - second prize
Teheran, Iran 2009 - druga nagrada / Tehran, Iran 2009 - second prize
Teheran, Iran 2009 - druga nagrada / Tehran, Iran 2009 - second prize
BuzziNews, Nemačka 2009 - takmičenje karikaturista - prva nagrada / BuzziNews, Germany 2009, cartoonists’ competition - first prize
BuzziNews, Nemačka 2009 - takmičenje karikaturista - prva nagrada / BuzziNews, Germany 2009, cartoonists’ competition - first prize
Buenos Aires, Argentina 2009- specijalna nagrada / Buenos Aires, Argentina 2009 - special prize
Buenos Aires, Argentina 2009- specijalna nagrada / Buenos Aires, Argentina 2009 - special prize
Kragujevac, SR Srbija 2009 - nagrada grada / Kragujevac, the Republic of Serbia 2009 - award of the City
Kragujevac, SR Srbija 2009 - nagrada grada / Kragujevac, the Republic of Serbia 2009 - award of the City
Barakaldo, Španija 2010 - prva nagrada / Barakaldo, Spain 2010 - first prize
Barakaldo, Španija 2010 - prva nagrada / Barakaldo, Spain 2010 - first prize
London, Velika Britanija 2010 - specijalna nagrada / London, Great Britain - special prize
London, Velika Britanija 2010 - specijalna nagrada / London, Great Britain - special prize
Baku, Azerbejdžan 2010 - bronzana medalja / Baku, Azerbaijan 2010 - bronze medal
Baku, Azerbejdžan 2010 - bronzana medalja / Baku, Azerbaijan 2010 - bronze medal
Seul , J. Korea 2010 - specijalna nagrada / Seoul, South Korea 2010 - special prize
Seul , J. Korea 2010 - specijalna nagrada / Seoul, South Korea 2010 - special prize
Sofija, Bugarska 2011 - pohvala žirija/specijalna nagrada / Sofia, Bulgaria 2011 - honourable mention/special prize
Sofija, Bugarska 2011 - pohvala žirija/specijalna nagrada / Sofia, Bulgaria 2011 - honourable mention/special prize
Braila, Rumunija 2011 - Gran Pri / Braila, Romania 2011 - Grand Prix
Braila, Rumunija 2011 - Gran Pri / Braila, Romania 2011 - Grand Prix
Bukovina , Rumunija 2011 - prva nagrada / Bukovina, Romania 2011 - first prize
Bukovina , Rumunija 2011 - prva nagrada / Bukovina, Romania 2011 - first prize
Peking, Kina, 2011 - počasna nagrada / Beijing, China 2011 - honorary prize
Peking, Kina, 2011 - počasna nagrada / Beijing, China 2011 - honorary prize
Vercelli , Italia 2012 - treća nagrada / Vercelli, Italy 20012 - third prize
Vercelli , Italia 2012 - treća nagrada / Vercelli, Italy 20012 - third prize
Berlin, Nemačka 2013 - treća nagrada / Berlin, Germany 2013 - third prize
Berlin, Nemačka 2013 - treća nagrada / Berlin, Germany 2013 - third prize
Peking, Kina 2013 - vrhunska nagrada / Beijing, China 2013 - excellent prize
Peking, Kina 2013 - vrhunska nagrada / Beijing, China 2013 - excellent prize
Roeselare, Belgija 2013 - prva nagrada / Roeselare, Belgium 2013 - first prize
Roeselare, Belgija 2013 - prva nagrada / Roeselare, Belgium 2013 - first prize
Zemun, Srbija 2013 - prva nagrada / Zemun, Serbia 2013 - first prize
Zemun, Srbija 2013 - prva nagrada / Zemun, Serbia 2013 - first prize
Torino, Italija 2013 - prva nagrada / Torino, Italy 2013 - first prize
Torino, Italija 2013 - prva nagrada / Torino, Italy 2013 - first prize
Viborg, Danska 2015 - druga nagrada / Viborg, Denmark 2015 - second prize
Viborg, Danska 2015 - druga nagrada / Viborg, Denmark 2015 - second prize
Montreal, Canada 2014 - druga nagrada / Montreal, Canada 2014 - second prize
Montreal, Canada 2014 - druga nagrada / Montreal, Canada 2014 - second prize
Adresa:  Darko Drljević, Zmaj Jovina.  Zgrada B, ulaz 42/2, 81000 Podgorica
e-mail : drljevicdarko@t-com.me /   tel. 067-812-518