DARKO DRLJEVIĆ PODGORICA CRNA GORA
TEL:+382 67 812 518, Email: drljevicdarko@t-com.me
DARKO DRLJEVIĆ SLOBODNI UMJETNIK - CRNA GORA
TEL:+382 67 812 518, Email: drljevicdarko@t-com.me
DARKO DRLJEVIĆ
SLOBODNI JE UMJETNIK OD 1997 G. PREDSJEDNIK  JE UDRUŽENJA  KARIKATURISTA CRNE GORE I OGRANKA EVROPSKOG UDRUŽENJA  KARIKATURISTA  (FECO MONTENEGRO).
TEL:+382 67 812 518
KARIKATURE, SLIKARSTVO, SKULPTURE

GALERIJA AKVARELA

Barka
Barka
Djevojčica
Djevojčica
Kiša
Kiša
Kučak
Kučak
Mache -akvarel
Mache -akvarel
Ruža akvarel
Ruža akvarel
Stari grad
Stari grad
Vjetar
Vjetar
Zamišljena žena
Zamišljena žena
Adresa:  Darko Drljević, Zmaj Jovina.  Zgrada B, ulaz 42/2, 81000 Podgorica
e-mail : drljevicdarko@t-com.me /   tel. 067-812-518